Tour Agosto 2014

Slovenia, Ungheria, Romania, Moldova, Germania, Austria, Svizzera.    

Tour 2013

Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia, Erzegovina, Macedonia, Kosovo, Romania, Moldova, Trasnistria, Ucraina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan,Continua…

Tour 2015

Slovenia,  Ungheria, Ucraina, Russia, Corea, Giappone.