Tour 2008

AUSTRIA – UNGHERIA – ROMANIA- MOLDOVA- UCRAINA – RUSSIA – KAZAKISTAN