Tour 2012

Montenegro, Albania, Macedonia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Armenia,

Romania, Moldova, Trasnistria, Ucraina, Bielorussia , Polonia, Ungheria, Austria.